Archiv autora: Miroslav Frömmel

Nový klub kybernetiky a mechaniky

Rubriky: Aktuality, Zájmová činnost | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nový klub kybernetiky a mechaniky
 

Volejbalový barevný víkend 23. a 24. února 2019

Rubriky: Akce, Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Volejbalový barevný víkend 23. a 24. února 2019
 

Pololetní prázdniny v Ulitě – příměstský tábor v pátek 1. 2.

 Univerzální přihláška na akci ve formátu PDF

Rubriky: Aktuality, Tábory | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pololetní prázdniny v Ulitě – příměstský tábor v pátek 1. 2.
 

Pololetní prázdniny na lyžích a snowboardu

Univerzální přihláška na akci elektronická                                          Univerzální přihláška na akci ve formátu PDF

Rubriky: Akce, Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pololetní prázdniny na lyžích a snowboardu
 

Projekt Dětská skupina při DDM Ulita

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi.
Hlavním cílem projektu je vytvořit lokální kapacitu kvalitní péče o nejmenší děti na Broumovsku formou vybudování a provozování dětské skupiny pro průměrně 6 dětí. Dětská skupina umožní mladým rodičům vrátit se do aktivního pracovního procesu nebo na trh práce, lépe sladit rodinný a pracovní život, udržet kontakt s pracovním prostředím, budovat svou kariéru a plnohodnotně rozvíjet svou kvalifikaci.

  • datum zahájení realizace přípravné fáze projektu: 1. 4. 2018 
  • datum zahájení realizace projektu: 1. 3. 2019
  • datum ukončení realizace projektu nejpozději do: 28. 2. 2021
Rubriky: Uncategorized | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Projekt Dětská skupina při DDM Ulita
 

Projekty ESF

Rubriky: Projekty ESF | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Projekty ESF
 

Projekt Rozvoj dětí, žáků a pedagogů v DDM Ulita Broumov

Rozvoj dětí, žáků a pedagogů v DDM Ulita Broumov (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010775)

je spolufinancován Evropskou unií


Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které školské zařízení určilo jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Projekt je zaměřen na personální podporu školského zařízení, která poskytne větší podporu zejména dětem, které jsou ohrožené školním neúspěchem. Dalšími aktivitami jsou projektové dny, zájmové kluby, odborně zaměřená setkávání a spolupráce s rodiči dětí, zapojení odborníka z praxe do vzdělávání a kariérové poradenství.

Realizace projektu: 1. 2. 2019-31. 1. 2021

Rubriky: Uncategorized | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Projekt Rozvoj dětí, žáků a pedagogů v DDM Ulita Broumov
 

Projekt příměstské tábory na Broumovsku

Projekt je realizován prostřednictvím Místní akční skupiny Broumovsko +

Účelem dotace je vytvořit odpovídající zázemí pro děti v době školních prázdnin, které pokryje celou pracovní dobu rodičů a zlepší tak podmínky cílové skupiny pro výkon povolání prostřednictvím realizace příměstského tábora.

  • datum zahájení realizace projektu: 1. 7. 2017
  • datum ukončení realizace projektu nejpozději do: 30. 6. 2020
Rubriky: Uncategorized | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Projekt příměstské tábory na Broumovsku
 

DĚTSKÁ SKUPINA – ZÁKLADNÍ INFORMACE

Dětská skupina při DDM Ulita

Projekt č.: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008242

Dětská skupina je péče o dítě od jednoho roku věku v malém kolektivu, zajištěná profesionálními pečujícími osobami – chůvami a to především pro rodiče, kteří pracují nebo se na práci připravují (studují nebo se rekvalifikují). Naše dětská skupina „Ulitka“ je dotovaná z projektu, proto je poplatek pro rodiče v minimální výši.

Typ zařízení: Dětská skupina dle zákona č. 247/2014 Sb.
Forma zařízení: Pro veřejnost
Provozovatel: DDM Ulita Broumov
Adresa místa provozu zařízení: Třída Masarykova 249, Broumov
Kapacita zařízení: 6 dětí
Statutární zástupce: ředitel DDM Ulita 
Hlavní pečující osoba: Hana Jagošová, 773 506 042, jagosova.hana@ulita.org 
Zaváděcí zvýhodněná cena za službu: od 100 Kč za dítě a den

PROVOZNÍ ŘÁD

Rubriky: Základní informace | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem DĚTSKÁ SKUPINA – ZÁKLADNÍ INFORMACE
 

DĚTSKÁ SKUPINA AKTUÁLNĚ

Byl přidán provozní řád DS…STÁLE PŘIJÍMÁME PŘEDBĚŽNÉ REZERVACE – 773 506 042

NEVÁHEJTE A ZAJISTĚTE SI MÍSTO V DĚTSKÉ SKUPINĚ PRO VAŠE DÍTĚ

MOŽNOST DOCHÁZKY OD PŮLDNE AŽ PO CELÝ PRACOVNÍ TÝDEN

Rubriky: Aktuálně | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem DĚTSKÁ SKUPINA AKTUÁLNĚ
 

Otevřený ateliér

Rubriky: Akce, Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Otevřený ateliér
 

Muzikoterapeutická relaxace Waltera Erbera

Rubriky: Akce, Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Muzikoterapeutická relaxace Waltera Erbera